7 (1 άρθρο)

Γιατί ο αριθμός 7 είναι παράξενος;

| 0 ΣΧΟΛΙΑ

Ένας λόγος για τον οποίο το 7 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παράξενο, είναι γιατί είναι παράξενος ο τρόπος προσδιορισμού της διαιρετότητας ενός σχετικά μεγάλου αριθμού με το 7.

Ένας αριθμός είναι διαιρετός με το 7, αρκεί ο νέος αριθμός που θα προκύψει από τον περίεργο κανόνα: (5 x τελευταίο ψηφίο του αριθμού + υπόλοιπος αριθμός), να είναι διαιρετός με το 7.
Για παράδειγμα ό αριθμός 6468, γράφεται σύμφωνα με τον παραπάνω κανόνα ως (5×8+646)=686. Ο αριθμός που προέκυψε γράφεται με τον ίδιο τροπο ως: (5×6+68)=98 και το 98 γράφεται επίσης: (5×8+9)=49 που διαιρείται με το 7, επομένως και ο 6468.

Το βίντεο του Numberphile που ακολουθεί εξηγεί γιατί ισχύει ο κανόνας αυτός, ενώ συνοψίζει τους τρόπους εύρεσης της διαιρετότητας με τους αριθμούς από 2 έως 9:

Κατηγορίες:
Και κάτι άλλο...
web design by