Θεωρία (14 άρθρα)

Παράδοση Φυσικής Γ' Γυμνασίου -Εισαγωγή στα κύματα (Μέρος 11)

0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Θεωρία, Γ' Γυμνασίου, Παραδόσεις

Παράδοση Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Ήχος (Μέρος 12)

0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Θεωρία, Γ' Γυμνασίου, Παραδόσεις

Παράδοση Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Το φως (Μέρος 13)

0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Θεωρία, Γ' Γυμνασίου, Παραδόσεις

Παράδοση Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Aνάκλαση - Διάθλαση - Διάχυση - Φακοί (Μέρος 14 )

0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Θεωρία, Γ' Γυμνασίου, Παραδόσεις
web design by