Φυσικη Γ’ Λυκειου (1 άρθρο)

Φυσική Γ Λυκείου

| 0 ΣΧΟΛΙΑ

1ο Κεφάλαιο

Μηχανικές Ταλαντώσεις

Ηλεκτρικές ταλαντώσεις

Φθίνουσες Μηχανικές Ταλαντώσεις

Φθίνουσες Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις

Εξαναγκασμένες Μηχανικές Ταλαντώσεις

Εξαναγκασμένες Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις

Σύνθεση ταλαντώσεων

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2ο Κεφάλαιο

Κυματα εισαγωγη

Εξίσωση του κύματος

Συμβολή Κυμάτων

Στάσιμα κύματα

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Φάσμα ΗΜ Ακτινοβολίας

Ανακλαση-Διαθλαση

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3ο Κεφάλαιο

Κινήσεις στερεού σώματος

Εισαγωγή στη Μηχανική στερεού σώματος

Ροπή Δύναμης

Ροπή αδράνειας - Νόμος στροφικής κίνησης

Στροφορμή

Κινητική ενέργεια 

Έργο

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4ο Κεφάλαιο

Κρούσεις

Doppler

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5ο Κεφάλαιο

Ρευστά

Ρευστομηχανική

Ρευστά σε κίνηση - Εξίσωση Συνέχειας

Νόμος του Bernoulli

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6ο Κεφάλαιο

Μαγνητικό πεδίο

Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών

Laplace

Μαγνητική ροή - Επαγωγή

Κατηγορίες:
Φυσικη Γ’ Λυκειου
web design by