γεωμετρική (2 άρθρα)

Μια γεωμετρική απόδειξη της ταυτότητας (α+β)^2

| 0 ΣΧΟΛΙΑ

Η γεωμετρική απόδειξη της ταυτότητας: (α+β)2 = α2 + 2αβ + β2

Κατηγορίες:
Πειράματα

Μια γεωμετρική απόδειξη της ταυτότητας (α+β)^3

| 0 ΣΧΟΛΙΑ

Η γεωμετρική απόδειξη της ταυτότητας: (α+β)3 = α3 + 3α2β + 3αβ2 + β3

Κατηγορίες:
Πειράματα
web design by