Γ' Γυμνασίου (34 άρθρα)

Ασκήσεις Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατοικία (Μέρος 11)

| 0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Ασκήσεις, Γ' Γυμνασίου

Παράδοση Φυσικής Γ' Γυμνασίου -Εισαγωγή στα κύματα (Μέρος 11)

0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Θεωρία, Γ' Γυμνασίου, Παραδόσεις

Ασκήσεις Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Σύνδεση αντιστάσεων 1 (Μέρος 12)

| 0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Ασκήσεις, Γ' Γυμνασίου

Παράδοση Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Ήχος (Μέρος 12)

0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Θεωρία, Γ' Γυμνασίου, Παραδόσεις

Ασκήσεις Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Σύνδεση αντιστάσεων 2 (Μέρος 13)

| 0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Ασκήσεις, Γ' Γυμνασίου

Παράδοση Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Το φως (Μέρος 13)

0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Θεωρία, Γ' Γυμνασίου, Παραδόσεις

Παράδοση Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Aνάκλαση - Διάθλαση - Διάχυση - Φακοί (Μέρος 14 )

0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Θεωρία, Γ' Γυμνασίου, Παραδόσεις

Ασκήσεις Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Αποδέκτες (Μέρος 14)

| 0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Ασκήσεις, Γ' Γυμνασίου

Ασκήσεις Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Εισαγωγή στις ταλαντώσεις (Μέρος 15)

| 0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Ασκήσεις, Γ' Γυμνασίου

Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου - Πιο σύνθετες ασκήσεις (Μέρος 16)

| 0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Ασκήσεις, Γ' Γυμνασίου
web design by