Γ' Γυμνασίου (34 άρθρα)

Ασκήσεις Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Ασκήσεις με το νόμο του Ohm (Μέρος 6)

| 0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Ασκήσεις, Γ' Γυμνασίου

Παράδοση Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Σύνδεση αντιστάσεων (Μέρος 6)

0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Θεωρία, Γ' Γυμνασίου, Παραδόσεις

Ασκήσεις Φυσικής Γ' Γυμνασίου - ασκήσεις με το νόμο του Joule (Μέρος 7)

| 0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Ασκήσεις, Γ' Γυμνασίου

Παράδοση Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Hλεκτρική ενέργεια - Ροοστάτης - Ποτενσιόμετρο (Μέρος 7)

0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Θεωρία, Γ' Γυμνασίου, Παραδόσεις

Ασκήσεις Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Ηλεκτρική ισχύς - Ενέργεια (Μέρος 8)

| 0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Ασκήσεις, Γ' Γυμνασίου

Παράδοση Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Nόμος Joule - Bραχυκύκλωμα - Aποδέκτες (Μέρος 8)

0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Θεωρία, Γ' Γυμνασίου, Παραδόσεις

Παράδοση Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Εισαγωγή στις ταλαντώσεις (Μέρος 9)

0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Θεωρία, Γ' Γυμνασίου, Παραδόσεις

Ασκήσεις Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Ηλεκτρική ενέργεια - ισχύς (Μέρος 9)

| 0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Ασκήσεις, Γ' Γυμνασίου

Ασκήσεις Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Χαρακτηριστικά λειτουργίας ηλεκτρικής συσκευής (Μέρος 10)

| 0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Ασκήσεις, Γ' Γυμνασίου

Παράδοση Φυσικής Γ' Γυμνασίου - Ταλάντωση και ενέργεια (Μέρος 10)

0 ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορίες:
Θεωρία, Γ' Γυμνασίου, Παραδόσεις
web design by